FRAM účetní a daňová kancelář, s.r.o.
Komora daňových poradců Člen hospodářské komory ČR
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Daňové poradenství

Daňové poradenství

Naší prací je poradenství při správném výpočtu a optimalizaci Vašich daňových povinností, samozřejmě při respektování a využití všech zákonných možností.

Daňové poradenství zahrnuje

  • Poskytování právní pomoci a rad dle konkrétních potřeb klienta ve věcech daní a poplatků.
  • Zastupování klienta na základě plné moci při jednání s třetími stranami, zejména se správci daně, úřady sociálního a zdravotního zabezpečení a úřady práce.
  • Zastupování při všech typech daňových řízení na základě jednorázové nebo neomezené plné moci.
  • Kvalitní zpracování přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob.
  • Zpracování přiznání k silniční dani a dalších daňových přiznání dle požadavků klienta.
  • Zpracování přiznání k dani z nemovitosti a k dani z nabytí majetku.
  • Odklad daně - podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických či fyzických osob v prodloužené lhůtě do 30. 6. následujícího roku

Odklad daně si zajistíte podpisem plné moci pro zpracování a podání daňového přiznání naší firmou do 31.3. následujícím po roce, za které se podává přiznání. Kontaktuje nás včas.

Zastupování na základě plné moci zahrnuje jednání jak v běžných záležitostech, jako je registrace k jednotlivým daním, vyřízení bezdlužnosti, možnosti platit daň ve splátkách, tak i v mimořádných případech, jako jsou různé druhy daňových řízení a kontrol vedených úřady státní správy. Výhodou je naše dobrá znalost příslušných předpisů, která nám umožňuje efektivnější komunikaci se správcem daně, a tedy i dosažení lepších výsledků řízení. Budete tak ušetřeni jakékoliv formy komunikace s dotyčnými úředníky. Pracujeme tzv. „na klíč“, kompletně.

Daňové plánování

Jednou z nejdůležitějších činností každé společnosti by mělo být daňové plánování. Vhodně zvolenou daňovou strategií lze ušetřit množství firemních prostředků. Naše práce bude mít samozřejmě největší úspěch pouze při celoroční spolupráci se zákazníky. Je téměř nemožné solidně plánovat daňové povinnosti, pokud klient přijde až před koncem března a chce, abychom to nějak zařídili. V březnu je na kvalitní řešení daní doopravdy pozdě.